Polityka jakości

Firma EL-CAB, której obecna siedziba mieści się w Bolechowie, została założona w 1996 roku. Dzięki ambicjom i wytrwałej pracy całego zespołu szybko staliśmy się liczącym się dostawcą w zakresie konfekcjonowania kabli i systemów zabudowy modułowej. Naszym Klientom oferujemy najwyższej jakości kompleksowe usługi od doradztwa technicznego po serwis posprzedażny.

Pracujemy zgodnie z ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz ISO/TS 22163 (IRIS rev. 03). Odpowiedzialność związana z polityką przedsiębiorstwa, a także jej realizacja według wszystkich obowiązujących standardów spoczywa w rękach całego kierownictwa. Zależy nam na dobru każdego pracownika. Staramy się, aby wszyscy czuli się odpowiedzialnymi członkami zespołu i poprzez planowanie i prowadzenie szkoleń wykazywali pozytywne nastawienie do doskonalenia działań jakościowych, eliminacji błędów, redukcji ilości szkodliwych odpadów, materiałów i emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzania zasobów naturalnych. Ponadto bardzo starannie obserwujemy rynek pod kątem zmieniających się wymagań i zapoznajemy się na bieżąco ze wszystkimi nowościami technologicznymi dotyczącymi naszej branży. Wszystkie te działania służą rozwojowi firmy i trosce, aby produkowane przez nas wyroby charakteryzowała wysoka jakość przy uwzględnieniu ekonomiczności, a także wymogów środowiskowych.
Naszym głównym celem jest zdobycie szacunku i uznania Klientów poprzez wykazywanie gotowości do zaspokajania ich potrzeb w ramach obowiązujących wymagań normatywnych i prawnych. Produkcja wyrobów realizowana jest w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa, tak by zminimalizować prawdopodobieństwo awarii podczas eksploatacji.

Realizujemy to poprzez:
- terminowe dostawy
- elastyczne podejście
- szybkie reagowanie na potrzeby rynku
- oferowanie konkurencyjnych ceny
- wysoką jakość-nasz cel to likwidacja błędów
- rozwijanie świadomości proekologicznej
- zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry
- sprawny system zarządzania jakością i środowiskiem
- spełnienie wymagań prawnych i innych, dotyczących aspektów środowiskowych
- redukcje produkowanych odpadów
- zapobieganie zanieczyszczeniom
- ciągłe doskonalenie.

Zarząd EL-CAB Sp. z o.o. gwarantuje, iż Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiała i stosowana przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz aktualizowana zgodnie ze strategią rozwoju firmy.