Polityka bezpieczeństwa

Firma El-Cab Sp. z o.o. w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług oraz w trosce o dobro swoich obecnych i potencjalnych Klientów ustanawia i wdraża do stosowania w firmie Politykę Bezpieczeństwa odnoszącą się do bezpiecznej eksploatacji wyrobu.
Głównym założeniem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie Klientów, iż firma El-Cab Sp. z o.o. nie podejmuje się wykonawstwa zleceń, co do których nie będzie miała absolutnej pewności możliwości sprostania wszystkim stawianym wymaganiom jakościowym, prawnym i regulacyjnym.
Zarząd firmy El-Cab Sp. z o. o. deklaruje również, iż wszyscy jej pracownicy są świadomi tego, iż wykonywane przez nich zadania wpływają na bezpieczeństwo eksploatacyjne wyrobu oraz iż są za ten wyrób odpowiedzialni.

Aby uzyskać przedstawione powyżej założenia ustanawia się następujące cele bezpieczeństwa:
- przyjmowanie zleceń do wykonania, co do których jesteśmy w stu procentach pewni sprostaniu stawianym wymaganiom jakościowym, prawnym i regulacyjnym oraz Klienta
- podnoszenie świadomości pracowników, dotyczącej ich wpływu na bezpieczeństwo eksploatacyjne wyrobu oraz systemu kolejowego
- rozwój działań odnoszących się do zarządzania wiedzą w zakresie łańcucha dostaw
- w przypadku gdy z różnych przyczyn nastąpi przyjęcie zlecenia, którego wymagań jakościowych nasza Firma nie jest w stanie w stu procentach spełnić, dążenie do maksymalnego zminimalizowania negatywnych skutków tej decyzji.

Deklarujemy iż niniejsza Polityka Bezpieczeństwa wyrobu jest zakomunikowana w firmie oraz iż jej założenia są okresowo sprawdzane i weryfikowane. Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja powyższej Polityki Bezpieczeństwa przyczyni się do zwiększenia zadowolenia naszych obecnych Klientów oraz iż dzięki naszej odpowiedzialnej postawie pozwoli pozyskać nowych Klientów. Mamy nadzieję, ze zaowocuje to w przyszłości umocnieniem naszej pozycji rynkowej i ekonomicznej.